ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี
 • 1 ตักบาตรปีใหม่.png

  ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่

 • 1671691832-.png

  ขอเชิญร่วมโครงการ เพื่อน้อง ชาวน้ำเงิน-เหลือง

 • 1671523706-20 กีฬาสีสัมพันธ์.png

  กีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนบ้านป่าซาง

 • 1671437364-.jpg

  กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านป่าซาง

 • 65 22.png

  ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70

 • 18เลี้ยงอาหารกลางวัน.jpg

  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

 • 17 ถวายราชสดุดี.png

  ถวายราชสดุดี ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า?ประจำปี 2565

 • 16 นิเทศ ติดตาม.png

  นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565

 • 15 เยี่ยมบ้าน.png

  สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

 • 13 ลอยกระทง.png

  กิจกรรมวันลอยกระทง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร