ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมทัศนศึกษา2563

พิธีปัจฉิมนิเทศ 2563

Open House ตลาดนัดวิชาการ

คาราวานผู้ปกครองปฐมวัย

ค่ายลูกเสือ

กีฬาสีนักเรียน ป่าซางเกมส์

วันครู 2564

วันเด็กแห่งชาติ 2564

สลากการกุศลโรงเรียนบ้านป่าซาง

ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันลอยกระทง

มุทิตาจิต ครูวลัยพรรณ สุขขาวันดี

ต่อเติม ซ่อมแซมศาลาอำนวยการ

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมนักเรียน

โครงการ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

BEST PRACTICES

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

วันแม่แห่งชาติ 2563

มอบทุนการศึกษา

วันไหว้ครู 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

ประชุมผู้ปกครอง1/63

ปัจฉิมนิเทศ รุ่น 26

ป่าซางเกมส์ 2563

กีฬาสีภายใน62

กีฬาขยายโอกาส