ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ  :  ปซ.
สีประจำโรงเรียน  :  น้ำเงิน-เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  :  ต้นพยุง