ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 โครงการสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบ ทั่วไป 8 ส.ค. 66
2 ป้องกันและกำจัดยุงลาย ทั่วไป 8 ส.ค. 66
3 นักเรียนเข้ารับการตัดแว่นสายตาจากสภากาชาดไทย ทั่วไป 8 ส.ค. 66
4 รับมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ทั่วไป 8 ส.ค. 66
5 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั่วไป 8 ส.ค. 66
6 ตรวจสุขภาพนักเรียน ทั่วไป 20 ก.ค. 66
7 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ทั่วไป 20 ก.ค. 66
8 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ทั่วไป 20 ก.ค. 66
9 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 2 ก.ค. 66
10 กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 2 ก.ค. 66
11 กิจกรรมวันภาษไทยและวันสุนทรภู่ ทั่วไป 2 ก.ค. 66
12 กิจกรรมตรวจวัดสายตา ทั่วไป 29 มิ.ย. 66
13 กิจกรรมวันไหว้ครู ทั่วไป 29 มิ.ย. 66
14 กิจกรรมเยียมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 มิ.ย. 66
15 รับมอบอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
16 กิจกรรมทัศนศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
17 ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ทั่วไป 3 ม.ค. 66
18 ขอเชิญร่วมโครงการ เพื่อน้อง ชาวน้ำเงิน-เหลือง ทั่วไป 22 ธ.ค. 65
19 กีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนบ้านป่าซาง ทั่วไป 19 ธ.ค. 65
20 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านป่าซาง ทั่วไป 16 ธ.ค. 65
21 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 ทั่วไป 15 ธ.ค. 65
22 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ทั่วไป 9 ธ.ค. 65
23 ถวายราชสดุดี ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า?ประจำปี 2565 ทั่วไป 25 พ.ย 65
24 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 ทั่วไป 23 พ.ย 65
25 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ทั่วไป 15 พ.ย 65
26 กิจกรรมวันลอยกระทง ทั่วไป 8 พ.ย 65
27 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 65
28 คณะกรรมการสถานศึกษาเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารและครูใหม่ ทั่วไป 4 พ.ย 65
29 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทั่วไป 31 ต.ค. 65
30 ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วไป 11 ต.ค. 65
31 เกษียณอายุราชการครู 2565 ทั่วไป 30 ก.ย. 65
32 กิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วไป 16 ก.ย. 65
33 ประเพณีตานก๋วยสลาก ทั่วไป 15 ก.ย. 65
34 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ทั่วไป 12 ก.ค. 65
35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
36 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
37 ทำบุญครบรอบ 83 ปีโรงเรียน ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
38 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 พ.ค. 65
39 Site Visit จาก Q-COACH TSQP2 ทั่วไป 20 ม.ค. 65
40 รายงานการฉีดวัคซีนPfizer นักเรียน ทั่วไป 11 พ.ย 64
41 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 11 พ.ย 64
42 รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 3 พ.ย 64
43 ประเพณีสลากภัต ทั่วไป 1 ต.ค. 64
44 ประเมินการปฏิบัติงานสถานศึกษา ทั่วไป 23 ก.ย. 64
45 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (สายคล้องหน้ากากอนามัย) ทั่วไป 13 ก.ย. 64
46 รับเงินเยียวยานักเรียน ทั่วไป 7 ก.ย. 64
47 รับการนิเทศติดตาม ทั่วไป 27 ส.ค. 64
48 อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ทั่วไป 25 ส.ค. 64
49 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั่วไป 18 ส.ค. 64
50 วันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 64
51 อบรมแกนนำ โรงเรียนปลอดภัย ทั่วไป 12 ส.ค. 64
52 พิธีไหว้ครู2564 ทั่วไป 2 ก.ค. 64
53 การเฝ้าระวังโควิด-19 ทั่วไป 28 มิ.ย. 64
54 เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 17 มิ.ย. 64
55 ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ทั่วไป 16 มิ.ย. 64
56 ประกาศรับใบงาน ทั่วไป 31 พ.ค. 64
57 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าซาง ทั่วไป 27 พ.ค. 64
58 ประกาศการรับค่าเครื่องแบบนักเรียน ทั่วไป 20 พ.ค. 64
59 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าซาง ทั่วไป 15 พ.ค. 64
60 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าซาง ทั่วไป 15 พ.ค. 64
61 กิจกรรมทัศนศึกษา2563 ทั่วไป 9 เม.ย. 64
62 พิธีปัจฉิมนิเทศ 2563 ทั่วไป 5 เม.ย. 64
63 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป 4 เม.ย. 64
64 Open House ตลาดนัดวิชาการ ทั่วไป 25 มี.ค. 64
65 การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทั่วไป 24 มี.ค. 64
66 สอบ O-Net ทั่วไป 13 มี.ค. 64
67 ประชุมและรายงานความก้าวหน้าโครงการ TSQP2 ทั่วไป 11 มี.ค. 64
68 คาราวานผู้ปกครองปฐมวัย ทั่วไป 5 มี.ค. 64
69 ค่ายลูกเสือ ทั่วไป 5 มี.ค. 64
70 โครงการจัดการสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมอาชีพ ทั่วไป 18 ก.พ. 64
71 รับมอบเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"ระดับทอง" ทั่วไป 11 ก.พ. 64
72 การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 ก.พ. 64
73 ประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั่วไป 5 ก.พ. 64
74 รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทั่วไป 29 ม.ค. 64
75 ป่าซางเกมส์ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
76 ทัศนศึกษา ทั่วไป 23 ม.ค. 64
77 การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน งวดที่ 2 โครงการ TSQP ทั่วไป 22 ม.ค. 64
78 วันครู 2564 ทั่วไป 19 ม.ค. 64
79 คุณครูขนิษฐา มาลาประทีป ครูบำนาญ เลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศกรีม นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง ทั่วไป 15 ม.ค. 64
80 วันเด็กแห่งชาติ 2564 ทั่วไป 11 ม.ค. 64
81 การประเมินเพื่อขอรับรางวัลครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วไป 11 ม.ค. 64
82 สลากการกุศลโรงเรียนบ้านป่าซาง ทั่วไป 6 ม.ค. 64
83 ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2564 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
84 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
85 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 28 ธ.ค. 63
86 การประกวด 1 ครู 1 นวัตกรรมและโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
87 ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียน 2/2563 ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
88 รับมอบพัดลม ทั่วไป 5 พ.ย 63
89 วันลอยกระทง ทั่วไป 30 ต.ค. 63
90 การนิเทศ ติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP ทั่วไป 16 ต.ค. 63
91 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มป่าซาง ทั่วไป 6 ต.ค. 63
92 มุทิตาจิต ครูวลัยพรรณ สุขขาวันดี ทั่วไป 1 ต.ค. 63
93 โครงการส่งเริมสุขภาวะองค์รวมนักเรียน ทั่วไป 28 ก.ย. 63
94 กิจกรรมวันสันติภาพสากล 2563 ทั่วไป 21 ก.ย. 63
95 อบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ทั่วไป 18 ก.ย. 63
96 กิจกรรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั่วไป 14 ก.ย. 63
97 การนำเสนอสถานศึกษทา Best Practices โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั่วไป 10 ก.ย. 63
98 ประกาศผู้ชนะรายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนอนครู ทั่วไป 4 ก.ย. 63
99 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 ทั่วไป 18 ส.ค. 63
100 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 ทั่วไป 10 ส.ค. 63
101 กิจกรรมวันไหว้ครู 2563 ทั่วไป 6 ส.ค. 63
102 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ทั่วไป 10 ก.ค. 63
103 ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียน 1/2563 ทั่วไป 24 มิ.ย. 63