ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านป่าซาง
164 หมู่ 13 บ้านเนินไทรพัฒนา ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทรศัพท์ 053-173673

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านป่าซาง

...