ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

กีฬาสีนักเรียน ป่าซางเกมส์

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านป่าซางได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านป่าซาง ?ป่าซางเกมส์?? ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวชลิตตา สิงห์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยเล่นกีฬา การรู้จักร่วมกันทำงานเป็นทีม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา